Co dělat, když potřebujete soudní překlady

Obrázek 1 | Překlady Levey

(také se říká úřední překlady, ověřené překlady, překlady s razítkem)

Jak začít s překladem právních dokumentů nebo úředních (vysvědčení, rodných listů, vízových dokumentů atd.) a jak získat ověřený překlad s razítkem?

Úředně ověřený překlad znamená, že soudní překladatel připojí k překládanému dokumentu doložku (prohlášení) s požadovaným razítkem, které ověřuje a zaručuje správnost překladu.

Úřední (soudní) překlad dokumentů nemusí být složitý proces, pokud budete postupovat podle těchto 4 jednoduchých kroků.

  1. Jaké dokumenty potřebujete přeložit

Obraťte se na příslušný úřad, který si vyžádal překlad úředních dokumentů (ministerstvo, škola nebo univerzita, cizinecká policie, zaměstnavatel, matrika, banka atd.), abyste zjistili přesně, které dokumenty od vás potřebují. Potvrďte si, zda mají být přeložené dokumenty ověřené soudním překladatelem, tedy má-li to být soudní překlad, a jaký je termín vyhotovení.

Podle českých zákonů se úředně ověřený překlad pevně připojí s originálem nebo úřední kopií dokumentu. V České republice si můžete nechat udělat úřední kopii u notáře nebo na Czech Pointu, v případě, že si potřebujete originál dokumentu nechat. Je třeba, abyste se dohodli s příslušnými orgány. Požadavky se v různých zemích liší, například podle uzavřených mezinárodních smluv.

Nezapomeňte, že první a poslední slovo ohledně požadavků a překladů mají příslušné úřady.

  1. Najděte si soudního překladatele

Pokud potřebujete překlad úředních dokumentů, je důležité spolupracovat s kvalifikovaným a jmenovaným soudním překladatelem. Ten zajistí, že vaše překlady budou přesné a vhodné k použití dožadujícím orgánem, tedy příslušným úřadem nebo institucí.

V České republice jsou soudní překladatelé a tlumočníci jmenováni Ministerstvem spravedlnosti.

  1. Odeslání dokumentů k překladu

Vyberte si soudního překladatele např. ze seznamu Ministerstva spravedlnosti a zašlete e-mail s žádostí o úřední překlad dokumentu. Přiložte dokumenty a veškeré důležité informace o účelu překladu a požadovaném termínu překladu.

Pokud jsou dokumenty v papírové podobě, pořiďte elektronické kopie, nejlépe ve formátu PDF.  Nezapomeňte přiložit přední a zadní stranu dokumentů a uveďte, kolik dokumentů potřebujete přeložit.

Soudní překlad znamená, že překladatel překládá každé slovo v dokumentu včetně razítek, poznámek a bezpečnostních prvků.

  1. Potvrďte s překladatelem cenu, dodání dokumentů, dodací lhůtu a způsob platby

Překladatel vám odpoví a potvrdí, zda je k dispozici a může přeložit vaše dokumenty, jakou sazbu si účtuje za překladatelské služby, jakým způsobem můžete zaplatit a datum a způsob doručení a vyhotovení. Pokud vám něco není jasné, ptejte se. Jakmile podmínkám rozumíte a budete s nimi souhlasit, potvrďte překladateli, že budete postupovat podle dohody.

Až budete mít soudní překlady hotové, zkontrolujte a ověřte si správnost všech údajů, zejména dat a jmen. Pozor na překlepy, i mistr tesař se utne.

MŮJ TIP: Nezapomeňte si uschovat kopii přeložených dokumentů pro případ, že byste je v budoucnu znovu potřebovali.

Pokud si přejete celý proces urychlit, obraťte se na mě. Jsem zkušená soudní překladatelka, ráda pomůžu a poradím, mám kolem sebe tým spolehlivých soudních překladatelů a tlumočníků mnoha jazyků.