Co to je nostrifikace? A proč se překládají diplomy z latiny?

Co to je nostrifikace? A proč se překládají diplomy z latiny?

Často překládáme úředně vysvědčení a diplomy z různých jazyků do češtiny kvůli nostrifikaci v České republice. Co to je nostrifikace? Pro mnohé z vás asi neznámé slovo. Takto se označuje proces uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace domácími úřady. Anebo je třeba jít opačným směrem – přeložit český diplom do cizího jazyka.

A co když máte diplom v latině?  Například Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vydává diplomy latinsky. Pokud si myslíte, že zahraniční univerzity diplomy v latině přijímají bez dalšího, tak taková praxe bohužel není. Když patříte k absolventům Lékařské fakulty UK a chcete se vydat do světa, pak musí soudní překladatel přeložit latinu do češtiny a následně další soudní překladatel českou verzi do dalšího jazyka. Najít soudního překladatele do latiny je trochu oříšek, ale my víme, jak na to.

Je známo, že latina není živý jazyk, chybí jí moderní slovní zásoba. Kdo vlastně vyhledává překlady z latiny kromě absolventů s diplomy? Badatelé, kteří se zabývají staršími texty nebo třeba čerstvě zamilovaný mladík, kterého zajímá, co má jeho dívka vytetované na paži.

Pokud budete potřebovat překlad vysvědčení, diplomu nebo potvrzení o absolvování kurzu, ozvěte se, i to je naše parketa.