Soudní tlumočení svateb v České republice

Obrázek 1 | Překlady Levey

Proč se tlumočí svatby?

Podle českého zákona je nutné, aby  ženich, nevěsta a svědci rozuměli slavnostnímu obřadu, tedy tomu, že uzavírají sňatek. Pokud alespoň jeden z nich neumí česky, pak je nezbytná přítomnost soudního tlumočníka, který celý obřad tlumočí.

Legenda říká, že během divokých 90. let si opálený Ital vzal krásnou českou nevěstu, a pak u soudu úspěšně obhájil, že si myslel, že obřad byl jen symbolický. Neuměl totiž česky. Výsledek? Nový zákon, který jasně stanovuje pravidla a požadavky na tlumočení svateb.

Nedávno jsem byla tlumočit svatební obřad do angličtiny na historické Staroměstské radnici v Praze. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale toto tlumočení bylo jiné, protože jsem tlumočila jen panu svědkovi. Ženich byl Čech, nevěsta ze Srbska a  nehovořila česky, zatímco svědek byl z Anglie. Abychom nenarušovali slavnostní atmosféru obřadu, tlumočník do srbštiny stál vedle pana oddávajícího a tlumočil obřad nahlas, já jsem stála vedle svědka a prováděla jsem tzv. šušotáž. Šeptala jsem do ucha panu svědkovi.

Svědek má v českém svatebním obřadu zásadní roli. Jak píše zákon: „Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.“

Jsem zkušená překladatelka a tlumočnice, která se specializuje na svatební obřady, a zajistím hladký průběh vaší svatby. Vaše svatba si zaslouží být bezchybná a já vám s tím pomohu.

Pokud se chystáte na svatbu a potřebujete překlady nebo tlumočníka, neváhejte mě kontaktovat.