Liability versus responsibility, damage versus damages

Obrázek 1 | Překlady Levey

Když jsem začala s právní angličtinou a překlady, otevřel se mi svět nových slovíček a právních termínů. A učím se pořád. Jedním z pojmů, které jsem musela zvládnout, bylo slovo liability. Pojďme se podívat na rozdíl mezi liability a responsibility. Slova, která na první pohled znamenají to stejné.

  1. Liability (odpovědnost) jako právní termín, který se týká právního závazku nebo povinnosti někoho nést následky za škodu nebo ztrátu. Například, když osoba způsobí nehodu, může nést právní odpovědnost za způsobené škody.
  2. Responsibility (odpovědnost) má obecnější smysl povinnosti nebo závazku. Může se jednat o morální odpovědnost za své jednání nebo důsledky svých rozhodnutí. Například, každý jedinec má odpovědnost jednat v souladu se zákony.

Je důležité si uvědomit, že ‚liability‘ se obvykle používá ve spojitosti s právním kontextem, zatímco ‚responsibility‘ se více vztahuje na obecný smysl povinnosti.

Příklady:

  1. The company has liability for the damage caused. Společnost nese odpovědnost za způsobené škody.
  2. It is our responsibility to protect the environment. Je naší odpovědností chránit životní prostředí.

Dalším příkladem zdánlivě jasných slovíček je damage a damages. Znamená anglicky damages škody?

Damage znamená škoda, ale netvoří množné číslo, protože je to podstatné jméno nepočitatelné.

Příklady:

  1. Společnost způsobila velké škody. The company caused huge damage.
  2. Jaké jsou škody/škoda? What is the damage?

Ale háček je v tom, že slovo damages existuje a znamená náhradu škody, odškodné. Tohle slovo zase netvoří jednotné číslo.

Musel zaplatit odškodné. He had to pay damages.

Stručně shrnuto. Damage i damages existuje, ale jsou to nepravidelná podstatná jména a každé slovo znamená něco jiného. Pozor na užívání.

Když se pohybujete v právním prostředí a překladech, je klíčové rozumět jemným rozdílům mezi různými pojmy, slovíčka liability a responsibility, damage a damages jsou dobrým příkladem.

Potřebujete právní překlady? Kontaktujte mě a zajistěte si přesné a spolehlivé překlady.