Němčinu mám zatím A2, ale chtěl bych se brzy dostat na C

Obrázek 1 | Překlady Levey

6 jazykových úrovní znalosti cizích jazyků

Pokud se chcete vy nebo vaše děti učit cizí jazyky, často musíte vyplnit rozřazovací test, který ukáže vaši jazykovou úroveň.

Setkávám se s tím, že mnozí tápou, co vlastně A1 nebo B2 v jazykové úrovni znamená a já se nedivím. Tady jsou základní informace o 6 jazykových úrovních, které definoval Společný evropský referenční rámec (Common European Framework of Reference for Languages), dokument vytvořený Radou Evropy, aby ujednotil a zjednodušil vzájemné srovnání jazykových znalostí v Evropské unii.

Rozlišuje se 6 stupňů od A1 (mírně pokročilý) do C2 (nejlepší). Všichni bychom chtěli znát cizí jazyk na úrovni C2, ale právě přechod z úrovně B na C1 bývá nejtěžší. Např. angličtina má velkou výhodu, že její začátky se dají zvládnout rychle, ale pak se člověk zasekne na úrovni B2.

Společný evropský referenční rámec definuje 6 jazykových úrovní:

  • jazyková úroveň A1 (mírně pokročilý) – Uživatel jazyka rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím. Umí se představit a klást jednoduché otázky osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit.
  • jazyková úroveň A2 – Uživatel jazyka rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě, rodině, o nakupování a zaměstnání). Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a nutné záležitosti.
  • jazyková úroveň B1 – Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám běžných témat, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací při cestování, umí odůvodnit a popsat své názory a plány.  Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná.
  •  jazyková úroveň B2 (středně pokročilý) – Uživatel jazyka dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, umí napsat srozumitelné podrobné texty na mnoho témat a vysvětlit své názory s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
  • jazyková úroveň C1 (středně pokročilý až pokročilý) – Uživatel jazyka rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata.
  • jazyková úroveň C2 (pokročilý) – Uživatel jazyka snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Uživatel jazyka s úrovní C2 se dokáže spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat.

V dnešní době jsou téměř všechny jazykové učebnice evropských jazyků upraveny a uzpůsobeny podle jednotlivých referenčních úrovní. Nastavení jednotlivých úrovní pomohlo i klasifikaci jazykových zkoušek a jazykových certifikátů.

A ještě mi nedá, abych upozornila na platnost certifikátů a zkoušek. Sami víte, že pokud jazyk nepoužíváte, pomalu jej zapomínáte. Platnost většiny certifikátu sice bývá doživotní, nicméně některé instituce mohou vyžadovat certifikáty ne starší než 2 roky.

Pokud byste si chtěli objednat hodiny angličtiny nebo jazykové konzultace, kontaktujte mě na martina@preklady-levey.cz