Oddací listy od moře

Obrázek 1 | Překlady Levey

Překlady oddacích listů do češtiny

Často překládáme oddací listy českým novomanželům, kteří si řekli své ano pod palmami na pláži na Mauriciu nebo na Seychelách, a nevěstám, které si vzaly svého vyvoleného cizince v zahraničí.

Tady je třeba podle českého zákona vyhotovit soudní překlad, nebo se také říká úřední překlad s razítkem.

Když uzavřete sňatek v zahraničí, tak neplatí, že co se děje na dovolené, zůstane na dovolené. Pokud předložíte všechny dokumenty příslušným zahraničním úřadům, uzavřete civilní nebo církevní sňatek před oficiálními úřady, sňatek je řádně uzavřený.

Po uzavření sňatku je třeba si nechat vystavit český oddací list na Zvláštní matrice v Brně.  Vaše příslušná matrika vám poradí, jak postupovat. Mimo jiné, si musíte nechat přeložit váš oddací list soudně, tedy úředně s razítkem.

Radím novomanželům, aby si nechali vystavit oddací listy dva a mít tak dva originály (to stejné platí i po uzavření manželství v ČR, matrika vám dva oddací listy bez problémů vystaví). Protože je třeba podle českých zákonů přiložit (rozuměj svázat) k překladu originál nebo úřední kopii dokumentu, tak aby vám jeden originál zůstal.

A pokud vás zajímá celý proces uzavření manželství v zahraničí, přehledně je to shrnuto na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Při uzavírání manželství před zahraničními úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit v souladu s právním řádem tohoto státu. Některé úřady požadují, aby např. rodné listy nebyly starší šesti měsíců.

Zpravidla se jedná o:

  • doklad totožnosti
  • duplikát rodného listu s úředním překladem
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvís úředním překladem
  • je-li žadatel rozvedený, oddací list s poznámkou o rozvodu s úředním překladem

Ráda pomůžu s překlady oddacího listu nebo dalších svatebních dokumentů, neváhejte mě kontaktovat.