Pár překladatelských tipů a postřehů

Obrázek 1 | Překlady Levey

Tipy a triky z překladatelské praxe jen pro vás.

  1. Pokud něco překládáte, dejte si minimálně 24 hodin (do druhého dne) a pak se na text podívejte znovu. Bavíme se o kratších textech na pár stran. Ideální by bylo, abyste se na přeložený text podívali cizíma očima, klidně tedy hoďte text do šuplíku na pár dnů. Ale kdo má v dnešní době tolik času?
  2. Pokud zadáváte své překlady profesionálovi nebo překladatelské agentuře, paradoxně mohou být dražší překlady s příplatkem za expresní vyhotovení méně kvalitní. Protože nemají čas tzv. uležet, není čas na kontrolu nebo pečlivou přípravu odborné terminologie. Pokud je to možné, zadávejte překlady s dostatečným časovým předstihem. Obecně platí, že překladatelé zvládají kvalitně přeložit maximálně 10 stran denně – v závislosti na náročnosti tématu. Doporučená rychlost překladu je 6 až 7 normovaných stran za jeden pracovní den. A pak bychom ještě měli mít dost času na kontrolu.
  3. Nic jiného vám nezbývá a opravdu potřebujete přeložit smlouvu o 20 stránkách velmi rychle, pak vám poslouží asi nejvíce právě překladatelské agentury. Máme databázi překladatelů, odborníků v příslušném oboru, a proto jsme schopni zvládnout i spěšné a urgentní termíny. I když to nedoporučuji, je také možné překlad rozdělit mezi více překladatelů.
  4. Víte, kdy uděláte při delších překladech nejčastěji chybu? Na první straně a na poslední straně. To se mi při korekturách překladů znovu a znovu potvrzuje. Pečlivě si po sobě zkontrolujte první a poslední stránku nebo odstavce.
  5. Pokud překládáte článek, který má nadpis, překládejte jej až na konec. Často jsou v titulku odkazy na obsah článku a ten někdy stoprocentně pochopíte až po přečtení článku. A pokud čtěte články v cizím jazyce, nenechte se odradit tím, že nerozumíte nadpisu. V nadpisu někdy novináři používají neotřelé obraty a těm třeba nemusíte rozumět, ale obsahu článku bez problémů ano.
  6. Překlady právních textů jsou kapitolou samy pro sebe. Ne každý překladatel je specialista na právní terminologii. Tady opravdu i nepatrná změna textu nebo vynechání slova může mít vážné následky. Protože překládání právních textů je moje specialita (jsem soudní překladatelka angličtiny a češtiny), mnoho překladatelů, kteří jsou specialisté právě v tomto oboru znám i osobně a vím tedy, na koho se máme v určitém jazyce nebo oboru obrátit. Nejčastěji překládáme kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy nebo všeobecné obchodní podmínky. Diskrétnost je samozřejmostí.

Chcete vědět o překladech víc? Potřebujete kalkulaci? Kontaktujte nás, pošlete dokument k nezávazné kalkulaci na martina@preklady-levey.cz. Odpovíme zpravidla během 60 minut.