Kdy potřebujete soudní překlad a proč?

Obrázek 1 | Překlady Levey

Je rozdíl mezi soudním překladem a ověřeným překladem?

Ne, není. Soudní překlad, úřední překlad s razítkem, ověřený překlad, úředně ověřený překlad – to všechno je mnoho pojmenování pro jeden a ten stejný typ překladu.

Jedná se o překlad, který musí vyhotovit soudní překladatel, tedy překladatel, který má kulaté razítko (myslí se tím kulaté razítko se státním znakem). Jak jej získá? Po splnění všech náležitostí a složení zkoušky je soudní překladatel nebo tlumočník jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a překladatelích.

V jakých případech potřebujete úřední překlady a musíte se obrátit na soudního překladatele? Kdy tzv. obyčejný překlad nestačí? Požadavek vám sdělí příslušný úřad, který od vás úřední překlad potřebuje. V každé zemi platí jiná pravidla a zákony, proto my soudní překladatelé vám sice můžeme nezávazně objasnit, jak to chodí, ale rozhodující slovo má příslušný úřad.

Jedná se např. o následující situace. Žádáte o vysněnou práci v některé zemi Evropské unie a musíte předložit doklad o vašem dosaženém vzdělání (maturitním, vysokoškolském, absolvování kurzů).  Je samozřejmé, že nepředložíte jen originál v češtině, ale také překlad do toho jazyka, jimž se v dané zemi hovoří.

Anebo chcete uzavřít manželství pod palmami na pláži, potřebujete přeložit z češtiny do angličtiny rodné listy a případně rozsudek o rozvodu, mnoho států vyžaduje také potvrzení o způsobilosti ke sňatku.

Žádáte o víza mimo zemi EU a potřebujete přeložit výpisy z bankovního účtu, smlouvu o nájmu, pracovní smlouvu. Všechny takové dokumenty potřebujete mít přeložené správně a potvrzené překladatelskou doložkou s kulatým razítkem, tedy potřebujete mít soudní překlad od soudního překladatele.

Překladatelská doložka se připojuje na konec překladu a stvrzuje, že soudní překladatel osobně provedl překlad připojené listiny a že překlad souhlasí s originálem.

Jaké jazyky překládáme?

Angličtina je nejčastější a k ní se přidává němčina, francouzština, španělština, italština, v poslední době i rumunština, polština, ukrajinština, řečtina.  Překládáme do 27 světovýcjh jazyků, žádný jazyk pro nás není překážkou.

Pokud si potřebujete objednat překlady, tlumočení, nebo konverzační hodiny angličtiny, neváhejte mě kontaktovat.

 

Co to je apostila?

Je to ověření podpisu a otisku razítka na dokumenty, které mají být použité v zahraničí. Je to vlastně papír (doložka), který se přilepí na listinu a vydává jej zpravidla ministerstvo vnitra v zemi, kde se listina vydala. Je to ověření podpisu a funkce osoby, která dokument vydala. Např. v případě rodného listu nebo na oddacím listu je to ověření podpisu matrikáře.

Zdá se vám to komplikované? Jednoduché to není. Je lépe přenechat soudní překlad naší agentuře, protože spolupracujeme s mnoha soudními překladateli, rozumíme celému nelehkému procesu, pomůžeme vám se zorientovat a soudní překlad rychle vyřídíme.

Více o soudním překladu zde
Náš tip!
Je možné přeložit jen část dokumentu? Ano, je, po domluvě se soudním překladatelem není nutné překládat všechno, je ale třeba dát překladateli celý dokument, aby mohl překlad správně provést. Je důležité, aby soudní překlad přijal úřad, který si překlad vyžádal a nevrátil vám jej. Proto se vyplatí text překladu nezkracovat, nebo jen velmi opatrně.