Právní latina a jak se s ní poprat

preklady latina pravni

Právní texty v mé překladatelské agentuře překládáme často, každý rok přeložíme desítky různých typů smluv, obchodních podmínek, interních směrnic a dalších dokumentů.

Jako začínající soudní překladatelka angličtiny jsem si myslela, že latinské výrazy, které se používají v anglických smlouvách, stačí ponechat bez překladu i v češtině. Tomu přece musí každý rozumět, zejména právníci, chytré hlavy.

Ale latina se nestala esperantem právníků. Jak tedy na latinské výrazy v právních textech? V anglických právních textech se píšou latinské výrazy kurzívou.

Myslím si, že louskat text prošpikovaný latinskými frázemi nepřispívá ke sdělení myšlenky – ani v češtině, ani v angličtině. Vzhledem k tomu, že chci, aby čtenář textu rozuměl, latinské výrazy přeložím z angličtiny do češtiny, už bez použití kurzívy.

Může se stát, že ponechání latinského termínu je v textu důležité a patří ke stylu nebo záměru autora. Možná je třeba zachovat, někde jsem četla krásný výraz, pocit statusového ukojení a připravila bych tak čtenáře o jedinečný zážitek vznešeného čtení, kdybych latinu nepoužila. V tom případě musím vyhledat, zda se tento termín používá i v české právničině, nemůžu jej nechat automaticky latinsky i v českém textu.

Obvyklé latinské výrazy, se kterými se často setkáváme v obou jazycích:

ex officio z úřední povinnosti
bona fide v dobré víře
a priori předem, předchozí
mutatis mutandis obdobně
de iure podle práva, právně
de facto ve skutečnosti, skutečně
inter alia mimo jiné

Jako překladatelé se musíme ujistit, aby latinské výrazy nevyváděly čtenáře z míry. A pozor. Používat latinskou frázi ústně v angličtině je taky oříšek, protože anglosaská výslovnost latiny je jiná než naše.

Pokud potřebujete objednat překlady, tlumočení, nebo konverzační hodiny angličtiny, neváhejte mě kontaktovat.