Více, kdy si objednat překlad a kdy tlumočení?

A Woman Talking to a Man

Jaký je rozdíl mezi překladatelem a tlumočníkem?

Existuje to v každém oboru. Vyskakujeme jako čertík z krabičky, když si někdo plete podle nás základní pojmy. V mém oboru to je rozlišení mezi překlady a tlumočením.

Pracujete s písemnými dokumenty. Chcete přeložit příručku pro nové ukrajinské zákazníky, informace o novém produktu z Nizozemí nebo novinky do řečtiny?  Pak potřebujete PŘEKLAD.

Pokud potřebujete komunikovat v terénu, například na jednání o podmínkách dovozu nového výrobku z Polska nebo chcete ukázat návštěvě z Francie nové kanceláře, pak potřebujete TLUMOČNÍKA.

Existují také rozdíly v rámci našeho oboru. Ne každý překladatel je tlumočník a naopak. Překladatelé a tlumočníci většinou provádí jen určitý typ překladů nebo tlumočení. Moje specializace jsou právní překlady. Přiznám se, že nemám trpělivost např. na umělecké překlady, tedy překlady knih a literatury obecně. To je úplně jiná disciplína a klobouk dolů před každým, kdo dobře překládá knihy.

To stejné platí pro tlumočení. Někdo tlumočí konference, kdy se tlumočí simultánně, tedy tlumočník pomocí tlumočnické techniky do sluchátek mluví ve stejnou dobu jako mluvčí. Já se třeba soustředím na konsekutivní tlumočení obchodních jednání, tedy tlumočím až po mluvčím kratší úseky projevu nebo mám ráda šušotáž. Stojím (sedím) za mluvčím a „šeptám“ mu do ucha. To je také druh simultánního tlumočení. Anebo tlumočím jako soudní tlumočník u soudu, na policii, u notáře a na jiných oficiálních místech.

Pokud si potřebujete objednat překlady, tlumočení, nebo konverzační hodiny angličtiny, neváhejte mě kontaktovat.