Jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny

Osobně vám vyberu soudního překladatele
nebo tlumočníka daného jazyka

Soudní překlad, úřední překlad s razítkem, úředně ověřený překlad. To všechno jsou pojmenování pro jeden a ten stejný typ překladu dokumentu, který vyžadují úřady a jiné instituce.

Dokážu rychle vybrat vhodného

soudního překladatele nebo tlumočníka.

Ve světě překladů a tlumočení se perfektně orientuji. Díky detailní znalosti oboru, dokážu vše rychle dojednat a vysvětlit. A nezáleží na tom, o který jazyk se jedná. Snažím se najít řešení s vámi. Pokud potřebujete obratem přeložit smlouvu, diplom na studia v zahraničí, bankovní výpis nebo rodný list, jste na správné adrese. U každého úředního překladu provádím kontrolu a případné formální nedostatky ihned doladím.

Překládáme pro

společnosti i soukromé osoby.

Advokátní a realitní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, ale i jednotlivci, kteří potřebují přeložit úřední překlady, technické překlady, rodné listy, životopisy, výpisy z registrů, úředně ověřený překlad a další úřední dokumenty. Zajišťujeme překlady a tlumočení u notáře, na matrice, na svatbách nebo na policii. Přeložíme bankovní výpisy nebo pokud žádáte o víza. A nezáleží na tom, o který jazyk se jedná.

Ročně zpracujeme více než 500

úředních překladů z/do různých jazyků.

Ušetříte čas, energii a získáte více než 20 let zkušeností a praxe Martiny Levey. Vždy hledám řešení širé na míru vám a vaší zakázce. Diskrétně, pečlivě a efektivně. Právní a ověřené překlady patří k základům naší překladatelské práce. Umíme přeložit smlouvy do 24 hodin. Kratší překlady zejména angličtiny, včetně soudních s razítkem vyhotovíme i během dne.

Jsem překladatelka a tlumočnice

angličtiny a češtiny.

Spolupracuji s týmem špičkových překladatelů mnoha jazykových kombinací. Zajistila jsem překlady do mnoha jazyků, včetně hebrejštiny, albánštiny, vietnamštiny, arabštiny nebo turečtiny. Angličtina je stálicí a mojí specializací. Naší silnou stránkou je rovněž němčina, francouzština, polština, ruština a ukrajinština. Méně obvyklé jazyky jako řečtina, chorvatština nebo maďarština nejsou výjimkou.

TIP MARTINY LEVEY
Díky dlouholetým zkušenostem jsem doporučována Britským velvyslanectvím jako spolehlivý soudní tlumočník. To v praxi znamená, že se na mě často obracejí občané Spojeného království ohledně soudních (úředních) překladů do češtiny nebo do angličtiny. Jde o rodné listy, oddací listy, diplomy nebo pracovní smlouvy, které občané Spojeného království potřebují kvůli vyřizování povolení k pobytu (víza), registrace narozeného dítěte ve Spojeném království, vyřízení pasu a podobných záležitostí.

Kdy potřebujete soudní překlad a proč?

Soudní překlad, úřední překlad s razítkem, úředně ověřený překlad. Rychle. Kvalitně. Diskrétně.

V jakých případech potřebujete úřední překlad? A kdy je nutné se obrátit na soudního překladatele? Kdy tzv. obyčejný překlad nestačí? Požadavek vám sdělí příslušný úřad, který od vás úřední překlad vyžaduje. V každé zemi platí jiná pravidla a zákony. Ráda vám poradím a vysvětlím, jak postupovat, ale rozhodující slovo má daný úřad.

Vyhotovený úřední překlad soudní překladatel pevně spojí s originálem (nebo úředně ověřenou kopií) a překladatelskou doložkou, která obsahuje kulaté razítko. Nejčastěji je překlad svázaný trikolorovou šňůrkou. Překladatelská doložka se připojuje na konec překladu a stvrzuje, že jmenovaný soudní překladatel osobně provedl překlad připojené listiny, a že překlad souhlasí s originálem. Od roku 2021 je také možný elektronický soudní překlad, ale opět po domluvě s příslušným úřadem. Pro vás je důležité, aby soudní překlad přijal úřad, který si překlad vyžádal, a nevrátil vám jej.

Překlady úředních dokumentů a úřední tlumočení

Jedná se například o následující situace. Žádáte o vysněnou práci v některé zemi Evropské unie nebo chcete studovat v zahraničí a musíte předložit doklad o vašem dosaženém vzdělání (maturitním, vysokoškolském, absolvování kurzů).  Je samozřejmé, že nepředložíte jen originální diplom v češtině, ale také překlad do jazyka, jimž se v dané zemi hovoří. Potřebujete tzv. nostrifikaci.

Co to je nostrifikace? Pro mnohé z vás asi neznámé slovo. Nostrifikace označuje proces uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace domácími úřady. Anebo je třeba jít opačným směrem – přeložit český diplom do cizího jazyka. Ano, latinu taky zvládneme přeložit.

Potřebujete přetlumočit pohovor na Cizinecké policii týkající se vašeho víza nebo uznání otcovství na matrice.

Anebo chcete uzavřít sňatek pod palmami na Mauriciu, mnoho států vyžaduje také potvrzení o způsobilosti ke sňatku, potřebujete přeložit z češtiny do angličtiny rodné listy a případně rozsudek o rozvodu. I v těchto případech je nutný úřední překlad. Více v mém blogu Oddací listy od moře.

Žádáte o víza mimo zemi EU a potřebujete přeložit výpisy z bankovního účtu, smlouvu o nájmu, pracovní smlouvu. Všechny tyto dokumenty potřebujete mít přeložené přesně a potvrzené překladatelskou doložkou s kulatým razítkem, tedy potřebujete mít soudní překlad od soudního překladatele.

Soudní překlady na míru pro vás

Svěřte mi vyhotovení soudního překladu. Odpadne vám stres s nalezením vhodného překladatele a starosti s celým procesem soudního překladu. Pokud jste mimo Prahu nebo bydlíte v zahraničí, po dohodě můžete dokumenty poslat poštou nebo kurýrní službou. Vyhotovené soudní překlady vám stejným způsobem zašleme zpět.

Je možné přeložit jen část dokumentu? Ano, po domluvě se soudním překladatelem není nutné překládat celý dokument. Je ale třeba dát překladateli celý dokument, aby mohl překlad správně provést. Pro vás je důležité, aby soudní překlad přijal úřad, který si překlad vyžádal, a nevrátil vám jej. Proto se vyplatí nezkracovat text, případně jen velmi opatrně.

Nejčastěji realizované soudní překlady do mnoha jazyků:

 • rodný list, oddací list, listiny, které potvrzují státní příslušnost, rodičovství, otcovství, osvojení, adopce
 • právní dokumenty a listiny – smlouvy, rozsudky, zatykače, zákony, pojištění, vyhlášky, směrnice, nařízení a další úřední listiny
 • kupní nebo nájemní smlouvy a další dokumenty týkající se nemovitostí
 • výpisy z obchodních a trestních rejstříků, bankovní výpisy
 • daňová přiznání, účetní závěrky, audity, výroční zprávy, pojištění
 • diplomy, vysvědčení a další potvrzení o dosaženém vzdělání
 • lékařské zprávy
 • překlady dokumentů potřebných k uzavření manželství a tlumočení na matrice a při obřadu, tlumočení u notáře
TIP MARTINY LEVEY
Co je to pravidlo čtyř očí? Při překladech zejména právních textů je toto pravidlo samozřejmostí a je zahrnuto v ceně za překlad. V praxi jde o to, že na překladu se podílí dva prvotřídní překladatelé, dva páry očí.  První překladatel text přeloží a druhý překlad zkontroluje. Přesnost překladu je pojištěna, jedná se o dvojitou záruku kvality.
STAŇTE SE VĚRNÝM ZÁKAZNÍKEM, ZÍSKÁTE VÝHODY
 • Nabízím více než 20 let zkušeností s překlady. Budu osobní koordinátorka vašich překladů a tlumočení.
 • Zajistím vám osvědčeného osobního překladatele nebo tlumočníka na míru
 • Budete mít možnost zadávat překlady 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Kratší, expresní překlady vyhotovíme bez příplatků, delší překlady se slevou.
 • Archivujeme překlady několik let a dbáme na dodržení jednotné terminologie.

Jak postupovat při objednání překladu

Pokud je to možné, pošlete mi text e-mailem. Dohodneme si jazyk a účel překladu, termín a cenu. S čímkoliv dalším vám ráda poradím. Vyberu pro vás toho nejlepšího překladatele, doporučím případné úpravy nebo korektury.

Kalkulaci překladu vám zašlu zpravidla do půl hodiny.

Kdy bude překlad hotový? V termínu, který jsme si dohodli. Kratší překlady dokážeme vyhotovit během dne nebo i do několika hodin, včetně rodných listů, diplomů, potvrzení banky, oznámení atd. Dohodnuté termíny vždy dodržuji.

Pošlete e-mail na martina@preklady-levey.cz , zavolejte nebo se po osobní domluvě, zastavte se v našich kancelářích na výbornou kávu a výhled na celou Prahu. Ráda s vámi vše proberu osobně.

TIP MARTINY LEVEY
Často a ráda překládám a tlumočím svatby. Případně vám zajistím osvědčeného překladatele. Přeložím dokumenty, které jsou nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice, nebo pokud uzavíráte sňatek pod palmami v zahraničí.