DISKRÉTNĚ A VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Osobně vám vyberu a doporučím tlumočníka
daného jazyka, který vás nezklame

Popište vaše vize a nápady do detailu. Poskytujeme špičkové tlumočení při byznysových jednáních, na úřadech, u notáře nebo na matrice. Profesionální a reprezentativní tým tlumočníků v čele s Martinou Levey.

Tlumočnické služby nabízíme na špičkové a profesionální úrovni. Vy se tak můžete naplno věnovat osobnímu jednání se zahraničním partnerem a rozvoji svého podnikání.

Spolupracuji s týmem zkušených kolegů mnoha jazykových kombinací. Na zakázky dohlížím a nezáleží na tom, o který jazyk se jedná. U každého klienta zjistím jeho požadavky a podle toho mu doporučím vhodného a osvědčeného tlumočníka, sama jsem tlumočnice a překladatelka angličtiny a češtiny.

Mezi klienty patří různě velké společnosti, advokátní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, státní orgány a také jednotlivci. Například snoubenci, kteří chtějí uzavírat manželství v ČR nebo v zahraničí. Lidé, kteří potřebují tlumočit prezentaci nebo mít jistotu při náročném jednání o koupi bytu.

Často také spolupracujeme se středním i vrcholovým managementem při byznysových jednáních. Jsme diskrétní a profesionální, věřím v osobní přístup ke každému zákazníkovi.

Ráda tlumočím náročná obchodní jednání. Často se pohybuji v oblasti rodinného práva (péče o dítě, svatby, rozvody, uznání otcovství) a trestních případů, tedy v oblasti soudního tlumočení. Více o soudním tlumočení na svatbách se dočtěte v mém blogu. Srdcovkou je pro mě tlumočení v oborech gastronomie a cestování.

TIP MARTINY LEVEY

Svatební příběh šťastných snoubenců

„Vzít si cizince v ČR je složité.“ Když mi tohle přítelkyně říkala, odhodlala jsem se ji neposlechnout. Nedala jsem se a s několikaměsíčním předstihem jsem se vrhla na přípravu svatby a s ní spojených formalit. Můj nastávající je občanem Velké Británie, takže jsem nepředpokládala velké problémy. Bohužel realita mě zasáhla, jak už to tak bývá, při srážce s byrokracií.  Rozhodla jsem se oslovit překladatelskou agenturu Překlady Levey. S pomocí této skvělé agentury proběhl překlad dokumentů rychle a bez komplikací (i když dodání dokumentů ze zahraničí mělo malé zpoždění).

Navíc jsem dostala cenné rady ohledně průběhu svatebního obřadu a Martina Levey nám poskytla tlumočnické služby při našem obřadu na Staroměstské radnici v Praze. Naše svatební příběh je důkazem, že i když se zdá, že překonání byrokracie je obtížné, existují profesionálové, kteří vám pomohou.“

Typy tlumočení

Konsekutivní tlumočení
Tento druh tlumočení se používá při obchodních jednáních, školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.

Simultánní tlumočení
Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Simultánní tlumočení znáte z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách.

Soudní tlumočení (nebo také úřední tlumočení, tlumočení s kulatým razítkem)
Tlumočení, které vyžadují například soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky. Patří sem uznání otcovství na matrice nebo pohovor na Cizinecké policii kvůli získání trvalého pobytu v České republice.

TIP MARTINY LEVEY
Jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny. Bleskově zajistím spolehlivého překladatele, přeložím dokumenty, nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice. Pokud potřebujete zajít na úřady kvůli uznání otcovství nebo na Cizineckou policii kvůli pohovoru týkající se získání trvalého pobytu v ČR. Nezáleží na tom, o který jazyk se jedná.