DISKRÉTNĚ A VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Osobně vám vyberu a doporučím tlumočníka
daného jazyka, který vás nezklame

Popište vaše vize a nápady do detailu. Poskytujeme špičkové tlumočení při byznysových jednáních, na úřadech, u notáře nebo na matrice. Profesionální a reprezentativní tým tlumočníků v čele s Martinou Levey.

Tlumočnické služby nabízíme na špičkové a profesionální úrovni. Vy se tak můžete naplno věnovat osobnímu jednání se zahraničním partnerem a rozvoji svého podnikání.

V jazykových vodách se pohybuji dlouho a angličtinu používám aktivně každý den. Jsem tlumočnice a překladatelka angličtiny a češtiny. Spolupracuji s týmem zkušených kolegů mnoha jazykových kombinací. Na zakázky dohlížím a nezáleží na tom, o který jazyk se jedná. U každého klienta zjistím jeho požadavky a podle toho mu doporučím vhodného a osvědčeného tlumočníka.

Mezi klienty patří různě velké společnosti, advokátní kanceláře, developerské a stavební společnosti, univerzity, státní orgány a také jednotlivci. Například snoubenci, kteří chtějí uzavírat manželství v ČR nebo v zahraničí. Lidé, kteří potřebují tlumočit prezentaci, nebo tlumočení na matrice, u notáře nebo na Policii. Často také spolupracujeme se středním i vrcholovým managementem při byznysových jednáních. Jsme diskrétní a profesionální.

Osobně ráda tlumočím náročná obchodní jednání (jsem i soudní tlumočník). Často se pohybuji v oblasti rodinného práva (péče o dítě, svatby, rozvody, uznání otcovství) a trestních případů. Více o soudním tlumočení na svatbách se dočtěte v mém blogu. Srdcovkou je pro mě tlumočení v oborech gastronomie a cestování.

Rozdíly mezi překlady a tlumočením. Pracujete s písemnými dokumenty. Chcete přeložit příručku do němčiny pro rakouské zákazníky, informace o výprodeji v Řecku z řečtiny, notářský zápis do francouzštiny nebo diplom kvůli nostrifikaci z portugalštiny do češtiny? Pak potřebujete překlad.

Pokud potřebujete komunikovat v terénu. Například na obchodním jednání o podmínkách dovozu nového výrobku z Polska, chcete ukázat návštěvě z Francie nové kanceláře, potřebujete zajít na úřady kvůli uznání otcovství nebo na Cizineckou policii kvůli pohovoru týkající se získání trvalého pobytu v ČR, pak potřebujete tlumočníka.

TIP MARTINY LEVEY
Zkušenosti snoubenců: „Vzít si cizince v ČR je složité“ – tak mě od svatby odrazovala přítelkyně. Já jsem se však nedala a s několikaměsíčním předstihem jsem se vrhla na přípravu svatby a s ní spojených formalit. Můj nastávající je občanem Velké Británie, takže jsem nepředpokládala velké problémy. Rozčarování se však dostavilo, jak už to tak bývá, při srážce s byrokratickými nařízeními. Rozhodla jsem se oslovit překladatelskou agenturu. Překlad dokumentů proběhl rychle a bez komplikací (i když dodání dokumentů ze zahraničí mělo zpoždění), agentura mi dala navíc rady, jak to chodí během obřadu a Martina Levey tlumočila náš obřad na Staroměstské radnici v Praze.“

Typy tlumočení

Konsekutivní tlumočení
Tento druh tlumočení se používá při obchodních jednáních, školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu. Tlumočník tedy nemluví ve stejnou dobu jako mluvčí.

Simultánní tlumočení
Tlumočník mluví vlastně ve stejnou dobu jako mluvčí, často pomocí tlumočnické techniky. Simultánní tlumočení znáte z konferencí, kdy tlumočníci sedí v tlumočnických kabinách, ve sluchátkách poslouchají projev a prakticky ihned tlumočí do mikrofonu. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách.

Soudní tlumočení (nebo také úřední tlumočení, tlumočení s kulatým razítkem)
Tlumočení, které vyžadují například soudy, policie, notáři nebo matriky. Musí být provedeno tlumočníkem, který byl jmenován soudem České republiky. Patří sem uznání otcovství na matrice nebo pohovor na Cizinecké policii kvůli získání trvalého pobytu v ČR.

TIP MARTINY LEVEY
Jsem soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny. Bleskově zajistím spolehlivého překladatele, přeložím dokumenty, nutné v případě, kdy cizinec uzavírá manželství v České republice. Pokud potřebujete zajít na úřady kvůli uznání otcovství nebo na Cizineckou policii kvůli pohovoru týkající se získání trvalého pobytu v ČR. Nezáleží na tom, o který jazyk se jedná.